Искуството, тајното знаење и постојаното унапредување се една од стратегистките основи на компанијата како начин да се одговори на тековните предизвици. Кога станува збор за предизвици, инженерингот претставува дел од услугата и системот на вредности кои ги нудиме, во насока на ефикасно и унапредено користење на сите услуги кои ги нудиме,а воедно и креирање на задоволство кај клиентите. Во поширика смисла, оперативниот инженеринг за нас претставува брз апликативен одговор на потребите на клиентите од аспект на техника, технологија и знаење во примена на производите и услугите кои ги нудиме. Го развивме и сеуште го развиваме како начин за подобар однос со клиентите и производителите кои ги преставуваме, во насока на креирање на деловна синергија далеку повеќе од обичната продажба.