“Светлина и Топлина„ има направено екипа со висок степен на компетентност, стручност и инженерски интегритет кој ги задоволува потребите од сервис, одржување и автоматизација во вашите домови, работни места, канцеларии, индустриски погони, мајсторски работилници итн. Професионалната и креативна работна сила која се применува на услугите кои Ви ги нудиме за вашите потреби, доведе оваа компанија да биде во трка со големата конкуренција од нашата дејност. Секој ваш проблем ќе биде детално разгледан и темелно пручен, и на крај ќе биде брзо, ефективно и ефикасно решен.