Компанијата со нејзиното 16 годишно искуство во продажба, сервис и монтажа на француски електрични панели е лидер во западниот дел во Р.Македонија. Денес, на пазарот се повеќе видови на ел. панели се продаваат но нивниот квалитет драстично се намалува и доаѓа до незадоволство на потрошувачите. Затоа, “Светлина и Топлина„ за да ги задоволи и заштити потрошувачите, ја превзема целата одговорност кон остварените сервисни услуги на електричните панели кои не ги задоволуваат барањата на потрошувачите. Продажба на француски електрични панели, бесплатната монтажа и 2 годишна гаранција се само дел од механизмите со кои ги задоволуваме нашите клиенти. Неколку месечната гаранција на извршена сервисна услуга на другите видови на електрични панели, исто така е едно од задоволствата на потрошувачите на кои ги имаме опслужено.